اخبار

دانش پزشکی در هزار سوم، آب غنی شده و دینامیزه شده با اکسیژن

  دانش پزشکی در هزار سوم، آب غنی شده و دینامیزه شده با اکسیژن به روش پرفسور دکتر ابوالقاسم پاکدامن  پیشگیری کننده بیماریها، تامین کننده سلامتی و بهبود بخش کیفیت زندگی روشی جدید در نارسایی به وجود آمده در اثر کمبود اکسیژن و آب دانلود مقاله کامل پرفسور پاکدامن کتاب آب غنی شده با اکسیژن تالیف پرفسور دکتر ابوالقاسم پاکدامن در سال 2004...

تحقیق در مورد جایگزینی مایعات مصرفی هنگام ورزش

جایگزینی مایعات مصرفی هنگام ورزش : مزایای روانی، جسمی و بیوشیمیایی آب غنی شده با اکسیژن – دکتر دامکن – مرکز مطالعات سلامت زنان – دانشگاه تگزاس . اهداف : ارزیابی اثرات روانی، جسمی و بیوشیمیایی جایگزینی آب مصرفی در هنگام ورزش با آب غنی شده با اکسیژن و توضیح تغییرات در عملکرد ورزشی حاصل از این جایگزینی (آب معمولی با...