آب غنی شده با اکسیژن چیست ؟

آب غنی شده با اکسیژن چیست ؟

آب غنی شده با اکسیژن چیست ؟ آب در شرایط معمول یعنی حرارت محیط و فشار هوا می تواند حدود ۶ تا ۸ میلی گرم در هر لیتری اکسیژن به خود جذب کند. این ارزش را فقط وقتی میتواند آب بدست بیاورد که دائماً با هوا در مجاورت باشد، هوایی که متاثر از تماس عمیق و نزدیک با هوای محیط اطراف مثل آبشارها باشد. اکسیژن نه تنها از طریق ریه یا از طریق پوست بدن جذب می شود بلکه از طریق نوشیدن آب غنی شده با اکسیژن  نیز جذب بدن می گردد.همین غنی سازی آب میتواند بوسیله ایجاد حباب کردن مثل آکواریوم در آب به وجود آید، که با همه اینها درچه اکسیژن آن از ۸ تا ۱۲ میلی گرم در یک لیتر جیوه نمی باشد.

در آب شرب معمولی از طریق لو له های آب مقدار اکسیژن از حد ۴ تا ۶ میلی گرم تجاوز نمی کند. به علت مقدار کم اکسیژن این آب است که آب آشامیدنی علاوه بر اینکه در ابتدا از روش پاک شدنی برای شرب آماده می شود. بخصوص اینکه از آب های سطح دریاچه ها و رودخانه ها و آب های سطحی زیر زمینی استفاده می شود.

آب هایی که هم با گاز کربنیک (آب های آشامیدنی گازدار) غنی می شوند که دیگر فاقد کمتریم مقدار اکسیژن هستند. در حالیکه با غنی سازی آب با استفاده از تکنولوژی ویژه و با استفاده از مقدار ۹۹.۹٪ در صدا از اکسیژن خالص، می توان مقدار غنی سازی در آب را به ۹۰ میلی گرم رسانید که البته این مقدار اکسیژن در آب در ظروف بدون درب مثل پارچ یا لیوان آب پس از ۲۴ ساعت به نصف میرسد.

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.