تگ - سپیتاکوه

آب غنی شده با اکسیژن چگونه اثر گذار است ؟

بسیاری از تحقیقات علمی حاکی از این است که تاثیر آب غنی شده از طریق دهان روی عملکرد کبد و ساختمان ترشحات کیسه صفرا، هضم و حل چربی کمک بیشتر و موثرتری می کند. ۱. آب اکسیژن دار که تازه و دارای حباب های اکسیژن باشد بوسیله یک جرعه نوشیدن آن از طریق مخاط دهان و کاپیلارسیمی که دارد سبب حرکت...

تحقیق در مورد جایگزینی مایعات مصرفی هنگام ورزش

جایگزینی مایعات مصرفی هنگام ورزش : مزایای روانی، جسمی و بیوشیمیایی آب غنی شده با اکسیژن – دکتر دامکن – مرکز مطالعات سلامت زنان – دانشگاه تگزاس . اهداف : ارزیابی اثرات روانی، جسمی و بیوشیمیایی جایگزینی آب مصرفی در هنگام ورزش با آب غنی شده با اکسیژن و توضیح تغییرات در عملکرد ورزشی حاصل از این جایگزینی (آب معمولی با...